Kurs první pomoci

V úterý 28. května 2013 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, již podruhé pro laickou veřejnost uspořádala „Kurs první pomoci“.


Staniční setra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bc. Barbora Talacková seznámila přes pět desítek přítomných krok za krokem se zásadami první pomoci při zranění, zástavě dechu, srdce a také jak správně  resuscitovat dospělé i děti.
Názorně bylo předvedeno, a zájemci si mohli vyzkoušet uložení zraněného do stabilizované polohy nebo přímou masáž srdce na figuríně. Všichni se shodli na tom, že správně provedená resuscitace nebo například  záchrana tonoucího není nic snadného.

Zúčastnili se zástupci všech věkových kategorií, od žačky základní školy až po seniory. Největší zájem byl ze strany středoškoláků. Věříme, že pro všechny přítomné byl kurs přínosem a v případě potřeby budou schopni první pomoc poskytnout. Těm co nepřišli nezbývá než popřát, pokud se dostanou do situace ohrožení života, aby byl blízko někdo, kdo první pomoc poskytnout umí.