Interní oddělení

Co a jak léčíme? INT oddělení A; B Kardiologická JIP
Metabolická JIP Hemodialyzační středisko Komplexní program péče o kardiologicky nemocné

Primář: prim. MUDr. Vladan Ryšavý
Vrchní sestra: Iveta Malá

Počet lůžek: 81

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 27290/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: vnitřní lékařství.

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 23460/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: nefrologie.

 

 

Kde nás najdete: pavilon A 1. a 2. patro, pavilon F přízemí
 

E-mail: dokumentace_int@nembv.cz

Oddělení je orientováno na akutní medicínu na dvou jednotkách intenzivní péče (JIP) a léčbu chronických onemocnění na standardních odděleních, ambulancích či hemodialýze. Kromě kontrolované úrovně lékařské a ošetřovatelské péče zdůrazňujeme individuální přístup ke každému pacientovi a respekt k jeho psychosociálním potřebám. V tomto směru navazujeme spolupráci s rodinami našich pacientů, ambulantními lékaři mimo nemocnici, specialisty a ostatními nemocnicemi včetně klinických pracovišť.

Oddělení vyvíjí vzdělávací aktivitu, každoročně pořádá vzdělávací akce pro širokou lékařskou veřejnost za účasti předních odborníků z klinických pracovišť. Na oddělení stážují lékaři jiných odborností, s cílem nabýt základní znalosti z vnitřního lékařství.