Fyziatricko - rehabilitační oddělení, lůžková část

Primář:                             MUDr. iLONA VOJÁČKOVÁ
Vedoucí fyzioterapeut: Bc. Vladan Toufar
Počet lůžek:                    20

Kde nás najdete:             pavilon B - 3. patro

Telefon:                              519 315 214
E-mail:                                rehabilitace@nembv.cz

Zřízení lůžkové části Fyziatricko-rehabilitačního oddělení představuje zlepšení a doplnění nabídky péče o pacienty Nemocnice Břeclav a celého regionu. V provozu je od 1. 1. 2008.

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: 29314/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: rehabilitační a fyzikální medicína.

Slouží k návratu pacientů do života s co nejmenším handicapem způsobeným poruchou zdravotního stavu, a to především prostřednictvím individuální intenzivní kinezioterapie prováděné zkušenými fyzioterapeuty minimálně 2 x denně plus další procedury fyzikální terapie atd.

Oddělení má dvě cvičebny vybavené k individuální kinezioterapii,k ergoterapii, dále tělocvičnu s vybavením pro nácvik chůze, sálek fyzikální terapie, kde lze aplikovat elektroléčbu, pulzní magnet, trakce páteře, termo- a kryoterapii.

Lůžkové rehabilitační oddělení je určeno zejména pro pacienty s :

  • onemocnění pohybového aparátu - (např. těžší poúrazové stavy, stavy po  implantacích umělých kloubů, onemocnění páteře - úrazy, operace, chronická neurologická onemocnění - např. roztroušená sklerosa)
  • onemocněním kardiovaskulárního aparátu - (např. stavy po cévních mozkových příhodách, po amputacích dolních končetin)

 V indikovaných případech je pacientům zajištěna logopedie, psychologická péče a činnost sociální pracovnice.

Samozřejmostí je u všech pracovníků oddělení kontinuální vzdělávání představované účastí na různých kurzech, školeních a seminářích. Díky tomu může dnes naše oddělení poskytnout komplexní péči, která zahrnuje jak kinezioterapii - léčbu pohybem, tak aplikace různých druhů fyzikální terapie.