Ambulantní část

Zabýváme se především léčbou poruch pohybového aparátu dětí a dospělých pacientů. Indikací k rehabilitaci jsou tedy zejména funkční a strukturální poruchy:
• páteře
• centrálního nervového systému - např. roztroušená skleróza, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po úrazech mozku, Parkinsonova nemoc
• vazivově-kloubně-svalového aparátu různé etiologie
• postury - tzv. “vadná držení“ různého typu dětí a dorostu
• plicních funkcí – CHOPN, cystická fibróza, plicní fibróza, předoperační příprava a stavy po operacích plic
• kardiovaskulárního aparátu
• vrozené či získané vady - centrální koordinační porucha a dětská mozková obrna, vady nohou
• poúrazové stavy různé etiologie
• stavy po rekonstrukčních operacích
• stavy po implantacích kloubních náhrad
• stavy po amputacích
• periferní parézy
• lymfedémy různé etiologie


Rehabilitace se neomezuje jen na pohybový aparát. Stále častěji provádíme např. tzv. respirační fyzioterapii u akutních a chronických onemocnění dýchacích cest-zápaly plic, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma, u stavů po operacích plic a hrudníku, u pacientů v intenzivní péči. Za hospitalizace denně naši fyzioterapeuti docházejí na lůžková oddělení za pacienty po infarktu myokardu, operacích srdce, po iktech, selhání různých orgánů u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení či na odděleních intenzivní péče a jsou již nedílnou součástí týmů pečujících o pacienty s mnohdy velmi komplikovanými a život ohrožujícími stavy.

Podílíme se na prevenci dekubitů a imobilizačního syndromu u hospitalizovaných pacientů v rámci multidisciplinární péče. Pečujeme i o onkologické pacienty s tzv. lymfedémy - tj. mízními otoky, které se objevují zejména u žen po odstranění prsu.

Tento výčet představuje jen část širokého spektra onemocnění, u kterých lze rehabilitaci provádět. Součástí našeho týmu je ergoterapeutka, která dochází za pacienty na oddělení, aby jim pomohla zvládat nácvik tzv.aktivit denního života (např oblékání se, denní hygiena), tj.činností, které před onemocněním pacient běžně prováděl a nyní - např. po mozkové mrtvici, pro něj mohou představovat vážný problém.
Závažným celospolečenským problémem je péče o pacienty s tzv.DMO – dětskou mozkovou obrnou. Snahou rehabilitačního týmu v čele s MUDr..Vojáčkovou je zmenšit rozsah postižení v oblasti motorické, čímž může dojít i k lepšímu rozvoji mentálních funkcí.

Struktura ambulantní části
Oddělení je tvořeno ambulancemi, cvičebnami fyzioterapeutů, ergoterapií, oddělením fyzikální terapie a tělocvičnou s posilovnou. Pacienti mají na požádání možnost uložit si oděv do šatní skříňky případně se po terapii osprchovat. V přízemí je oddělení vodoléčby.
Samozřejmostí je u všech pracovníků oddělení kontinuální vzdělávání představované účastí na různých kurzech, školeních a seminářích. Díky tomu může dnes naše oddělení poskytnout komplexní péči, která zahrnuje jak kinezioterapii – léčbu pohybem, tak aplikace různých druhů fyzikální terapie u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Vybavení oddělení:
• vodoléčebné vany pro aplikace celotělových a končetinových vířivek, podvodních masáží
• parafínová lázeň
• diatermie
• všechny běžné druhy elektroléčebných proudů,včetně elektrostimulačních
• sonoterapie
• pulzní magnetoterapie
• laseroterapie vč.scanneru
• ergoterapie
• posilovna
• motodlahy pro cvičení ramen, kolen a hlezen, motomedy
• přístroj pro kompresivní terapii otoků
• myofeedback

Ordinace lékařů rehabilitačního oddělení:
          
• Lékaři provádí komplexní rehabilitační diagnostiku,indikují případná konziliární vyšetření,terapii prostředky manuální medicíny, farmakoterapie včetně obstřiků a opichů,stanovují konkrétní krátko- a dlouhodobý plán rehabilitační léčby.

• Poskytují poradenství v oblastech ergonomie,rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Pracoviště fyzioterapeutů:

Fyzioterapeuti poskytují individuální kinezioterapii a fyzikální terapii na základě analytických a neurofyziologických poznatků a aktuálním stavu a změnách zjištěných při kineziologickém vyšetření prostřednictvím:
  
• Vojtovy reflexní lokomoce
• koncepů Bobath,PNF,Schrott
• respirační fyzioterapie
• terapie funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
• manuální medicíny
• reflexních masáží
• manuálních lymfodrenáží
• sensomotorické stimulace
• orofacální stimulace
• klasickou elektroléčbu /UZ, IF, TENS, DD/
• náročné elektroléčebné postupy-kombinovanou terapii
        diatermie
        elektrogymnastiku
        selektivní elektrostimulace
• terapii diskogenních obtíží metodou Mackenzie
• přístrojovou presoterapii
• metody tejpování, kineziotaping
• myofeedback
• manuální terapii dle Mulligan konceptu

Pracoviště fyzikální terapie

• provádí terapie pulsním magnetickým polem, klasickou elektroléčbu, TENS proudy, ultrazvukem

• provádí laserovou terapii, terapie bolestí pohybového aparátu,terapii jizev, trofických změn a problematického hojení ran poskytovanou nejmodernějším laserovým zařízením

Pracoviště ergoterapie

• zahrnuje metodiky cílené na druh onemocnění s důrazem na nácvik denních činností, nácvik sebeobsluhy, soběstačnosti
• techniky orofaciální stimulace, metody dle prof.Perfetti, koncept Castillo Morales

Pracoviště vodoléčby

• nabízí vodoléčebné procedury,perličkové koupele,vířivé lázně, skotské střiky, podvodní masáže, parafin, zdravotní klasické masáže, reflexní masáže plosky nohy