Exkurze pro žáky a studenty

 

POZASTAVENO

Na základě kladných ohlasů na exkurze žáků základních škol v minulém školním roce, nabízíme možnost seznámit se s provozem nemocnice i pro další žáky a studenty.
Jedná se o 1 až 2 hodinovou prohlídku vybraných provozů zdravotnického zařízení, která zahrnuje např. prohlídku vozu RZP, návštěvu radiodiagnostického oddělení, zázemí nemocnice - tzv. logistického centra, heliportu,...
Našim cílem je nejen přispět k výuce, ale také aby se děti při případné hospitalizaci nebály a znaly fungování nemocnice jako celku.
Termíny exkurzí  po domluvě. 
V případě zájmu kontaktujte sekretariát náměstků 
e-mail: sekretnam@nembv.cz, tel.: 519 315 112.

Ochrana osobních údajů

Správce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00 390 780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav (dále jen "nemocnice") tímto účastníky exkurzí žáků ZŠ/SŠ informuje, že během exkurze budou pořizovány fotografie/audiovizuální záznamy,  které budou prezentovány na webu nemocnice  www.nembv.cz  nebo na nástěnkách ve veřejně dostupných prostorách nemocnice po dobu 3 let  za účelem propagace/prezentace nemocnice.  Tímto nemocnice zároveň  upozorňuje, že neodpovídá za provedené fotografie/audiovizuální záznamy ze strany třetích stran.

 

Pokud s pořízením fotografie/audiovizuálního záznamu účastníci exkurze nebudou souhlasit, je nutno tuto skutečnost oznámit před zahájením exkurze.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v nemocnici: Bc. Lenka Mikulicová, email: gdpr@nembv.cz, telefon: +420 519 315 139