EPC projekt Nemocnice Břeclav

Na základě „Posouzení aktuálnosti a vhodnosti subjektů pro přípravu pilotního projektu EPC“ byla jako  nejvhodnější pro realizaci pilotního projektu EPC navržena Nemocnice Břeclav a to jak po stránce technické, tak i ekonomické.


Jihomoravský kraj přistoupil aktivně k řešení obnovy energetického hospodářství metodou EPC (Energy Performance Contracting) v roce 2013, kdy bylo provedeno posouzení několika projektů vhodných pro realizaci pilotního projektu.

Realizace investic v energetickém hospodářství metodou EPC je energetickou službou se zaručeným výsledkem. Jde o komplexní řešení modernizace energetického hospodářství zaručující dosažení úspor nákladů dostatečných k financování služeb a investic. Zákazník neplatí jednorázovou počáteční investici.

Nemocnice Břeclav byla budována v letech 1986–1996. Areál nemocnice je tvořen 12 objekty. Zdrojem tepla pro vytápění celé nemocnice, přípravu páry a přípravu TUV byla plynová kotelna osazena 5 plynovými kotly. Topná voda 110/170 0C byla vedena do jednotlivých objektů osazených výměníky tepla.

Nemocnice Břeclav ve spolupráci s firmou SEVEn, s.r.o. připravila zadávací podmínky a zajistila průběh zadávacího řízení formou jednacího řízení s uveřejněním na výběr firmy, která měla poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem.

S vítěznou společností Amper Savings, a.s. uzavřela nemocnice „Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem“. Projekt byl realizován v období 06/2017 až 12/2017 a 21. března 2018 byl nemocnici oficiálně předán dokončený projekt.

Nemocnice Břeclav dosáhne garantované úspory za energii 128 milionů korun za 10 let provozu energetického hospodářství po ukončené rekonstrukci, ze kterých budou a uhrazeny náklady projektu ve výši 69,3 mil. Kč s DPH.

Z dosavadních údajů vývoje spotřeb/úspor uplynulého období roku 2018 je podstata projektu EPC naplňována. U dominantní spotřeby zemního plynu je dosahováno oproti smluvně garantované úrovni úspor 44% reálné hodnoty úspor cca 50%  v celkovém množství spotřeby m3 zemního plynu.

Ve finančním vyjádření celková úspora v roce 2018 dosáhla výše 14,600 mil. Kč. Výsledek je lepší než přepokládaná garantovaná úspora o 1,876 mil. Kč.