Dotační stipendijní program JMK pro studenty

určený pro studenty zdravotních škol, vyšších odborných a vysokých škol


Jihomoravský kraj vyhlásil dotační stipendijní program určený pro studenty zdravotních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol.

Veškeré dokumenty k tomuto programu jsou dostupné na níže uvedeném odkazu a podrobnější informace získáte na odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje,

Mgr. Císař – tel.: 541651146 nebo Bc. Serafinovičová, DiS.  – tel.: 541651142

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=382433&TypeID=1&origin=mobile