Dětské oddělení

Co a jak léčíme? DĚT oddělení C DĚT oddělení JIP
Novorozenecké oddělení

Primář: prim. MUDr. Roman Černý
Vrchní sestra: Mgr. Joan Moláková

Počet lůžek: 47

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: 34084/2014VLP, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: dětské lékařství.

 

 

Kde nás najdete: pavilon A - přízemí; 1. patro
pavilon B - 2. patro

 

E-mail: dokumentace_det@nembv.cz

 

Dětské a dorostové oddělení

Oddělení je orientováno na péči o děti od narození do 19 let věku . Zaměřuje se na veškerou problematiku dětského věku vyjma pacientů vyžadujících péči na specializovaných centrech. Péče je poskytována na lůžkové a ambulantní části.
Vyvíjíme maximální snahu poskytovat léčbu ambulantně, přijímat pacienty jen v nezbytných případech. Při hospitalizaci všestranně podporujeme kontakt rodiny s dětmi (trvalý pobyt dítěte s matkou na lůžku bez omezení věkem, návštěvy po domluvě bez omezení, celodenní pobyty rodičů na oddělení).
Naplňujeme též právo dítěte na informace dle jeho věku , dítě a jeho rodiče se podílí na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče. O děti pečuje pouze specializovaný pediatrický personál.

Malí pacienti jsou ukládáni na lůžka dle věku, prostředí na oddělení je uzpůsobeno dětem. Děti mají právo na vlastní oblečení, odpočinek, hru. Na veškerou péči dohlíží dětský psycholog tak, aby byla psychická zátěž dítěte minimalizována.

Pracoviště je nositelem titulu: Nemocnice přátelská dětem

Kvantita pacientů přijatých na dětské a dorostové oddělení je stabilní, ročně je hospitalizováno 2-3 tis. pacientů, průměrné využití lůžek se pohybuje okolo 70-75%. V ambulantní složce trvale narůstá počet pacientů.

Kvalita je garantována specializovanou atestací dle jednotlivých oborů, trvalým vzděláváním, respektováním standardních postupů a zaváděním nových vyšetřovacích a léčebných postupů.