Den otevřených dveří

V sobotu 22. září 2012 proběhla v Nemocnici Břeclav akce Den otevřených dveří, pořádaná při příležitosti oslavy 20 let zahájení provozu.

 Návštěvníci si mohli prohlédnout prezentace zdravotnických oddělení nemocnice, nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi,…. Ve spolupráci s občanským sdružením Onkomaják o.s. proběhla kampaň STŘEVO TOUR 2012 zaměřená na prevenci rakoviny tlustého střeva. 
Pro děti zahrálo Loutkové divadélko Radost z Břeclavi pohádku o Nemocné princezně. 
Zájemci si mohli prohlédnout výstavu fotografií zaměřenou na 20letou historii zdravotnického zařízení, od výstavby až po současnost a soubor fotografií Martina Dvořáka na téma Lednicko-valtický areál.
 
Díky prezentacím „Jak se žije s postižením?“ si mnozí vyzkoušeli jaké to je, pokud má člověk nějaký handicap. Ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., se zájemci projeli po areálu nemocnice a zjistili, že opravdu není nic snadného být upoután na invalidní vozík a pohybovat se pouze pomocí svých rukou. Členové Sdružení neslyšících Břeclav předvedli pomůcky pro hluché a hluchoněmé spoluobčany. Snad nejvíce zaujala možnost vyzkoušet si brýle simulující různé vady zraku a nácvik orientace v prostoru  pouze pomocí slepecké hole a navigace pracovnice břeclavské pobočky Tyflocentra o.p.s. Brno. Zástupce společnosti SAGITTA Ltd., spol. s r.o., předvedl pomůcky pro nevidomé a lidi s částečnou ztrátou zraku. Velmi se líbila i prezentace Školy pro výcvik vodicích psů pro nevidomé z Brna.
 
O příjemnou atmosféru se svým pěveckým a tanečním vystoupením postaral Břeclavánek. A usměvavou náladu jak zaměstnanců tak i pacientů zajistili klauni občanského sdružení Zdravotní klaun.
 
V červnu nemocnice vyhlásila výtvarnou soutěž Nemocnice očima dětí. Děti až do poloviny září zasílaly své obrázky a přišlo jich více jak sto třicet. Odborná porota pro vedením břeclavské výtvarnice Mgr. Lenky Neuhauserové vybrala ty nejzdařilejší a jejich autoři obdrželi ocenění a odměnu od společnosti Mikro Trading a.s., která poskytla taktéž drobné upomínkové předměty i pro ostatní malé umělce. Všechny obrázky je možné zhlédnout v přízemí pavilonu D.
 
Z oficiálních hostů se oslav zúčastnili starosta Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý, senátor ing. Jan Hajda, zástupci zdravotních pojišťoven, nemocnic a dalších organizací působících v Jihomoravském kraji, bývalí zaměstnanci.
 
Oslavy byly završeny benefičním koncertem Jiřího Zonygy za doprovodu skupiny Větry z jihu v břeclavské synagoze. 
 
Mediálními partnery 20. výročí Nemocnice Břeclav byly Rádio Čas Dyje a týdeník Moravský jih. Vedení nemocnice by chtělo touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se na zajištění akce podíleli – občanskému sdružení Onkomaják o.s., Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., Spolku neslyšících v Břeclavi, o.s., TyfloCentru Brno, o.p.s.,  společnosti SAGITTA Ltd., spol. s r.o., členům souboru Břeclavánek, Loutkovému divadélku Radost Břeclav, občanskému sdružení Zdravotní klaun, Škole pro výcvik vodících psů pro nevidomé Brno, fotografovi Martinovi Dvořákovi, odborné porotě Mgr. Lence Neuhauserové, Mgr. Ludmile Jeřábkové a panu Jiřímu Švarcovi za výběr nejzdařilejších obrázků, společnosti Mikro Trading a.s., zaměstnancům nemocnice, kteří se na přípravě a zajištění akce podíleli. 
Poděkování patří taktéž panu Jiřímu Zonygovi a skupině Větry z jihu, Městskému muzeu a Galerii za poskytnutí prostor pro uspořádání benefičního koncertu. 

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.
 
Děkujeme sponzorům za jejich příspěvky, díky kterým se mohla akce uskutečnit a to , Alca plast s. r. o. , Mikro Trading, a. s., Ifcor – 99, s. r. o. , Batist, s. r. o., Panep, s. r. o., Roche, s. r. o., Synlab Czech s. r. o. , Bohemia Sekt Starý Plzenec s.r.o. Vinařství Víno Mikulov, Krka ČR, s. r. o. ,Bracco Imaging Czech s. r. o. , Martek Medical, a. s. , Zentiva, k. s. , Rácio s.r.o.. 

Soubory ke stažení: