Darovat krev přišli také otec se synem

U příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června, se uskutečnil ve čtvrtek  12. června na Hematologicko-transfuzním oddělení  naší nemocnice Den otevřených dveří.

„Světový den dárců krve“ byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) společně s Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní společností dárců krve (SIODS) a Mezinárodní společností pro krevní transfuzi (ISBT)  jako připomenutí narození vídeňského profesora Karla Landsteinera (1868-1943), objevitele AB0 systému krevních skupin.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále významnější roli. Nelze ji uměle vyrobit. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x preparát vyrobený z krve!

Děkujeme všem, kteří darují krev a plazmu, a tím pomáhají zachraňovat životy ostatních.

Už  od  rána  12. června probíhal na transfuzním oddělení čilý ruch.  K odběrům přicházeli již  objednaní dárci krve i obyčejní návštěvníci z řad laické veřejnosti, kteří mohli shlédnout, jak takový provoz na oddělení   i samotný odběr krve probíhá. Kromě prohlídky moderně vybaveného pracoviště se v doprovodu zdravotnického personálu také mohli dozvědět o všech úkonech, které je nutno z pohledu dárce i zdravotních sester   či lékařů absolvovat v souvislosti s darováním krve. „Nejprve dárce přichází ke kontrole osobních údajů, po poučení absolvuje měření teploty, krevního tlaku a odběr krevního vzorku. Následně se může lehce občerstvit. S výsledkem krevního obrazu absolvuje  pohovor a vyšetření u  lékaře. Když je všechno v pořádku, následuje v odběrových boxech odběr plné krve nebo krevní plazmy. Po provedení odběru je dárce odeslán k dalšímu občerstvení“  uvedla vrchní sestra Dana Blažková.

V průběhu Dne otevřených dveří se uskutečnilo 43 odběrů plné krve, z toho bylo pět prvodárců, z nichž se jedna prvodárkyně zapsala i do registru dárců kostní dřeně. Krevní plazmu v tento den darovalo 11 dárců. „Krevní plazma je důležitá při léčbě osob s poruchou krevní srážlivosti, např. hemofilií,  při těžkém krvácení např. po operacích nebo porodech nebo při poruchách obranyschopnosti organismu,“ vysvětlila lékařka MUDr. Renata Kelnarová.

Mezi dárci byl také Jiří Pavlík z Břeclavi se svým synem Lukášem. Otec je držitelem Zlaté Jánského plakety    a má na svém kontě již 71 bezplatných odběrů, jeho syn zatím 22. „Táta mě sem přivedl a přesvědčil o potřebě darovat krev pro ostatní. Ale i já sám jsem ji už potřeboval od jiných, takže s tím nemám nejmenší problém a pokud budu zdráv, není důvod nic měnit,“ konstatoval sympatický pětadvacetiletý mladík.

V čekárně před odběrovými boxy se mohli přítomní pomocí audiovizuální techniky názorně seznámit s procesem výroby transfuzních přípravků po odběru krve.

„V našem registru evidujeme 7554 dárců, v loňském roce jsme získali 317 nových dárců a uskutečnili 4384 odběrů plné krve a 1955 odběrů krevní plazmy,“ doplnila vrchní sestra HTO D. Blažková. V průběhu Dne otevřených dveří navštívilo hematologicko–transfuzní oddělení břeclavské nemocnice 46 občanů z řad veřejnosti.