Darování kostní dřeně

 

Registry dobrovolných dárců kostní dřeně existují dnes prakticky ve všech vyspělých zemích, které mezi sebou velmi úzce spolupracují, přesto stále ještě existuje mnoho případů, kdy se dárce pro konkrétního nemocného najít nepodaří. Vstoupíte-li do registru dobrovolných dárců, můžete jednou někomu zachránit život.

Hematologicko – transfuzní oddělení  Nemocnice Břeclav, p. o.  je náborovým centrem pro celonárodní registr dárců kostní dřeně.

Kde se můžete o darování kostní dřeně dozvědět víc?

Na webových stránkách www.kostnidren.cz/registr  (sekce „Pro dárce“) nebo z brožurek dárcovství kostní dřeně,  které jsou u nás volně k dispozici.

Jak se objednat ?
Když se odhodláte k darování kostní dřeně, objednejte se prosím telefonicky na tel.č. 519 315 162  nebo na darujkrev@nembv.cz .

Jak probíhá nábor dárců kostní dřeně?

- identifikace dárce (občanský průkaz, kartička pojišťovny)
- vyplnění dotazníku a informovaného souhlasu
- pohovor a kontrola vyplněného dotazníku lékařem
- odběr vzorku krve (1 zkumavka)

Co je třeba vědět dopředu?
- k odběru se dostavte nasnídaný,  hydratovaný
- zvažte prosím své rozhodnutí se vší zodpovědností

Co se děje s vaším vzorkem krve po odběru?
Vzorek krve je odeslán do laboratoře FN Brno Bohunice, kde je dále zpracováván a expedován do ČNRDD (Český národní registr dárců dřeně) Plzeň.

Kdo může být dárce kostní dřeně?
- věk 18 – 35 let
- dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění v minulosti) a neužívá-li dlouhodobě nějaké léky

Kdo zásadně nemůže být dárce kostní dřeně?
- po prodělané léčbě nádorového onemocnění
- po transplantaci orgánů a tkání
- s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému
- s krvácivými chorobami a onemocněním krve
- s těžšími formami alergie
- se záchvatovými stavy, závislí na užívání léků
- s cukrovkou
- po prodělání krví přenosných infekcí (HIV, žloutenka typu B, C, syfilis, malárie, Creuzfeld-Jacobova nemoc, apod.)
- s nemocemi, které by se mohly v souvislosti s odběrem znovu aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunitní onemocnění, borrelióza, onemocnění štítné žlázy apod.)
- závislí na alkoholu a drogách, lidé v úzkém kontaktu s HIV- pozitivní  osobou

Při jakékoliv pochybnosti se poraďte s vyškolenými pracovníky náborového centra, případně se svým praktickým lékařem.

Vaše otázky a dotazy vám ochtně zodpoví personál hematologicko–transfuzního oddělení.