Kdy k dalšímu odběru?

Odběry krve:

Muži: nejdříve po 3 měsících - tedy 4x do roka
Ženy: nejdříve po 4 měsících - tedy 3x do roka

Odběry plazmy:

Muži i ženy nejdříve 4 týdny po odběru krve, minimální intervel mezi dvěma odběry plazmy je 2 týdny.
Minimální interval mezi darováním plazmy a následně krve je jeden týden s podmínkou uplynutí minimálně 8 týdnů od darování krve.

Odběr plazmy se započítává stejně jako jeden bezplatný odběr krve. Tedy dárce má nárok na den pracovního volna, odpočet z daňového základu a občerstvení, případně cestovné.