Kdo může darovat krev?

Dárcem krve může být každý ve věku od 18 – 65 let, bez závažných onemocnění, kteří neprovozují rizikové chování, s hmotností nad 50kg a chutí pomoct nemocným, kteří potřebují krev.

Darování krve a plazmy po návratu ze zahraničí:

Pobyt mimo Evropu (mimo definované oblasti se zvýšeným rizikem malárie) 4 týdny po návratu.
Pobyt v malarické oblasti, pokud nebyly příznaky onemocnění 6 měsíců po návratu.

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 10. 6. 2019 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka. 
S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech.
Rozšíření seznamu zemí s výskytem WNV - nutnost vyřazení dárce na 28 dnů od návratu - SR Bratislavský kraj od 15.8. 2019-31.10.2019. Německo - Sasko od 3.9.2019-31.10.2019.

Země (oblast vyřazení)

Albánie (celá země)
Bosna a Hercegovina (celá země)
Bulharsko (celá země)
Černá Hora (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí)
Francie (regiony Okcitánie, Provence, Korsika)
Chorvatsko (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí)
Itálie (provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardinie a Sicílie = pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina)
Kosovo (celá země)
Kypr (celý ostrov)
Maďarsko (celá země)
Makedonie = nově Severní Makedonie (celá země)
Moldavsko (celá země)                                                                                                                     
Německo (Sasko- spolková země, pro návštěvu od 3. září 2019)                                           Rakousko (spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň)
Rumunsko (celá země)
Řecko (celá země)                                                                                                                              Slovensko (Bratislavský kraj, pro návštěvu od 15. srpna 2019)
Slovinsko (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí)
Srbsko (celá země)
Turecko (celá země)
Ukrajina (celá země)

 


Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.                                                                                                                                                                           NEPLATÍ PRO DÁRCE PLAZMY

 


Za osoby rizikové z hlediska darování krve se považují:

Nitrožilní uživatelé drog.

Lidé, kteří se léčili pro toxikomanii nebo alkoholismus.

Lidé, kteří se léčí nebo jsou sledováni v souvislosti s pohlavní chorobou.

Muži, kteří provozují sex s muži.

Lidé, kteří provozují sex pro peníze nebo drogy, kteří mají pohlavní styk s prostitutkou.

Promiskuitní chování, zvláště, pokud máte zahraniční sexuální partnery.

Lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s osobami, které mají žloutenku nebo AIDS (jsou HIV pozitivní).

Lidé léčeni lidským růstovým hormonem nebo jiným přípravkem s lidské hypofýzy.

Lidé, u kterých se v rodině vyskytla Creutzfeld-Jakobova choroba nebo její variantní forma.

Lidé, kteří se v posledním půlroce nechali tetovat, provádět akupunkturu nebo piercing (propichování uší, rtů nebo kůže kterékoliv části těla).

Lidé, kteří byli v posledním půlroce vyšetření flexibilním endoskopem.

Lidé, kteří prodělali v posledním půlroce operaci nebo vážnější úraz.

Lidé po transplantaci orgánů nebo tkání.

Lidé, kteří v nedávné době prodělali některou chorobu přenášenou krví.

Nezapomínejte, že krev darujete proto, že chcete pomoci nemocnému a oslabenému člověku. Před každým odběrem stvrdíte svým podpisem, že sám sebe nepovažujete za osobu rizikovou. Většina lidí nespadá do žádné výše uvedené kategorie, proto vás na našem oddělení velmi rádi uvítáme – ať už jako nového či již pravidelného dárce krve. Darování krve je pojímáno jako dobrovolné a bezpříspěvkové.