Autotransfuze

 

Autotransfuze (autologní odběr) - je dodběrem plné krve, jehož transfuzní přípravky slouží výhradně hemoterapii pacienta, kterému byl odběr proveden.

Výhody - vylučuje přenos infekcí přenosných transfuzí, zabraňuje aloimunizaci a dalším komplikacím spojených s transfuzí alegenní krve.

Informace pro pacienty před autotransfuzí:

K odběru krve se dostavte v určené dny mezi 8-9 hodinou. Budete potřebovat kartičku pojišťovny, občanský průkaz a všechny lékařské zprávy. Doprovod druhé osoby je vhodný.

DEN před odběrem dbejte na dostatek tekutin (min. 2 litry) a večer nejezte žádná tučná jídla.

RÁNO v den odběru se můžete lehce nasnídat + užijte své léky, které  pravidelně užíváte. Vhodná je svačina po odběru! Nekuřte a nepijte alkoholické  nápoje.

Nemůžete-li se dostavit nebo pokud Vám byl zrušen nebo posunut termín operace,   zavolejte prosím na telefonní číslo 519 315 162.