Chirurgické oddělení

Co a jak léčíme? CHIR oddělení A CHIR oddělení B
CHIR oddělení C Ambulance bariatrie

Primář: prim. MUDr. Martin Kříž
Vrchní sestra: Mgr. Blažena Průdková

Počet lůžek: 68

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 29365/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: chirurgie.

Kde nás najdete: pavilon B
Provozní doba:    nepřetržitě
 

E-mail: dokumentace_chir@nembv.cz

Pracoviště zajišťuje celé spektrum diagnostiky a léčby chirurgických onemocnění a překračuje rozsah obecné chirurgie. Poskytuje odbornou chirurgickou péči pacientům nejen ze zdejšího regionu. V roce 2012 zde bylo hospitalizováno 3978 pacientů a v ambulancích bylo ošetřeno 10 436 pacientů.
Skládá se z lůžkové a ambulantní části (viz. níže). Při řešení zvláště komplikovaných případů úzce spolupracuje s dalšími specialisty a s klinickými pracovišti. V rámci vyšetření/ošetření je vyvíjena maximální snaha o minimalizaci čekacích dob/lhůt a to jak v ambulantní, tak lůžkové složce.

Hlavní oblastí léčby je problematika břišní chirurgie s velmi výrazným podílem pacientů s nádorovými onemocněními, a to především trávicího traktu, zvláště tlustého střeva a konečníku.  K diagnostice a léčbě těchto onemocnění užíváme všech moderních postupů, včetně CT, endoskopie, ultrazvuku. Dále jsou to kompletně zánětlivá onemocnění trávicího traktu, onemocnění žlučníku a žlučových cest, jater, slinivky, jícnu. Při péči o klienty uplatňujeme nejnovější postupy i technické vymoženosti, jako je využívání miniinvazivní chirurgie. Laparoskopické operování je i u nás běžné. Velký podíl naší činnosti tvoří úrazová chirurgie – poranění kostí a vnitřních orgánů. I při řešení těchto případů uplatňujeme moderní postupy v řešení úrazů kostí, ale i laparoskopii a thorakoskopii při úrazech břicha a hrudníku.

Významný podíl našich pacientů tvoří pacienti s onemocněními cévního systému, a to periferních cév, břišní aorty i krkavic. Vzhledem k dobrému personálnímu vybavení našeho pracoviště erudovanými cévními chirurgy jsme schopní vykonávat velikou škálu rekonstrukčních zákroků na cévách i řešit akutně vzniklé příhody cévní. Operace křečových žil jsou samozřejmostí.

Obtížné diagnostické a léčebné (zvláště operační) postupy zabezpečují lékaři plně kvalifikovaní v základních, ale i nadstavbových oborech. Samozřejmostí jsou tedy moderní postupy maximálně šetřící pacienta v podobě laparoskopických a endoskopických operací. Své zkušenosti a kvalifikaci uplatňují i v odborných ambulancích, kde probíhá základní diagnostika, léčba a též následná pooperační péče v různém časovém intervalu.

Hlavním cílem snah všech zaměstnanců chirurgického oddělení je a bude pohodlí a  spokojenost pacientů s poskytováním co nejkvalitnějších služeb ve všech oblastech - diagnostice, léčbě, ošetřovatelské péči v rámci hospitalizace a součastně v poradenské a ambulantní sféře s následnou dispenzarizací pacientů.
Jsou zde pořádány pravidelně vzdělávací akce pro širokou lékařskou i nelékařskou veřejnost v rámci školení pořádaných ČLK.

Pravidelnými přednášejícími jsou i přední odborníci z klinických pracovišť.
Na oddělení jsou vzděláváni i lékaři z jiných oborů v rámci předatestační přípravy. Zajišťuje se zde praktické vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a to zdravotních sester, praktických sester a sanitářů.

Lůžkové oddělení se skládá ze tří stanic (A, B, C). Na každé stanici jsou pokoje s dvěma, třemi a maximálně čtyřmi lůžky. Všechna lůžka mají možnost přímého dohovoru sestry s pacientem a přepojování telefonních hovorů. Pokoje mají balkon a vlastní příslušenství v podobě toalety, sprchy a umývacího koutu. Ve všech místnostech je možnost připojení TV, počítače (WiFi). Na každém oddělení jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Jednolůžkové „nadstandardní“, placené pokoje jsou na každé stanici. Jejich součástí je sprchový kout, WC, telefon, televizor, lednička, varná konvice a možnost připojení k internetu.
V rámci multidisciplinárního programu nemocnice disponuje chirurgické oddělení C specializovanými lůžky s vysokou nosností pro operační léčbu obezity a přidružených metabolických onemocnění. Laparoskopicky provádíme různé operace bariatrické a metabolické chirurgie, následně jsou pacienti dispenzarizování na bariatrické ambulanci.

Návštěvy příbuzných a blízkých jsou na všech pracovištích ve všední dny 15.00 – 17.00hod. a o víkendech a svátcích 13.00 – 17.00hod. Pokud návštěvy nenarušují provoz oddělení, nebo léčebný režim pacientů,  lze jejich čas individuálně dohodnout.

.