Canisterapie

Od listopadu 2013 rozšiřuje Nemocnice Břeclav služby poskytované na lůžkové části Fyziatricko-rehabilitačního oddělení o canisterapii.

Canisterapie - metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Cílem zavedení canisterapie na toto oddělení je využití další dostupné metody pro celkové zlepšení zdravotního stavu pacientů, např. po mozkové mrtvici nebo s onemocněními pohybového aparátu. Canisterapie je mimo jiné formou rehabilitace a má pozitivní vliv na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, umožňuje rozvíjení orientace v prostoru a čase, sociálního cítění, poznání, citové složky, podporuje komunikaci a taktéž má velmi pozitivní dopad na psychiku pacientů.

Věříme, že návštěvy speciálně vycvičeného pejska budou pro pacienty přínosem a vítaným zpestřením při hospitalizaci.