BORS DAROVAL KREV

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 přišlo na Hematologicko-transfuzní oddělení břeclavské nemocnice darovat krev 23 zaměstnanců společnosti BORS a.s. Břeclav.


Z toho bylo 14 prvodárců. Odběrů se zúčastnili pracovníci všech profesí od řidičů přes techniky, účetní až po manažery, v čele s generálním ředitelem Ing. Františkem Zugarem.

Inspirací pro zorganizování „hromadného darování“ byla akce 450 ml Naděje, která proběhla v listopadu loňského roku a na níž měla výstavu obrazů zaměstnankyně Borsu Kristýna Hytychová.

„Spousta lidí, si říká, že by darovala krev, ale neví jak to probíhá, co je k tomu potřeba, kam se nahlásit apod., proto jsme se rozhodli pro společnou akci. Původně mělo zájem okolo třiceti lidí, ale bohužel onemocněli“, uvedl Radek Štokman, jeden ze zaměstnanců, který krev daruje pravidelně a dnes působil pro své kolegy prvodárce také jako “průvodce“.

Darovat krev nebo krevní plazmu může každý zdravý člověk od 18 let věku. Kromě toho, že člověk udělá dobrou věc pro ostatní, umožňuje dárcovství krve uplatnit daňové odpočty z příjmů a zaměstnavatel by měl na den odběru poskytnout volno.

„Bohužel, ne všichni dárci se ze strany zaměstnavatelů setkávají s pochopením a darování krve musí řešit ve svém osobním volnu. Proto je velmi pozitivní, že vedení společnosti BORS a.s. má pochopení a své zaměstnance při této aktivitě podporuje,“ uvedla vrchní sestra Hematologicko-transfuzního odd. Dana Blažková.