Benefiční koncert na Pohansku

poděkování účinkujícím a účastníkům této kulturní akce


Dne 27. května 2018 se konal již 12. ročník Benefičního koncertu na Pohansku. Výtěžek ve výši 7.060,- Kč bude použit na nákup dovybavení rehabilitačního oddělení. Všem účinkujícím i hostům děkujeme.

Nemocnice Břeclav