Aktuality

450ml naděje 450ml naděje

V pátek 21. listopadu proběhl na Hematologicko-transfuzním oddělení (HTO)  Nemocnice Břeclav, p.o., první  ročník projektu 450 ml naděje uspořádaný panem Pavlem Kotyzou, který je sám již několik let dobrovolným dárcem krve.

„Pouliční knihovny“ také v nemocnici „Pouliční knihovny“ také v nemocnici

V uplynulých dnech se Nemocnice Břeclav připojila k projektu „pouličních knihoven“. Pacienti a návštěvníci nemocnice si mohou ze tří knihovniček umístěných v areálu bezplatně půjčit knížku, kterou po přečtení vrátí nebo přinesou jinou.  

Mladí fotbalisté přišli darovat krev Mladí fotbalisté přišli darovat krev

V úterý 7. října přišli na Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) břeclavské nemocnice také členové fotbalového oddílu Městského sportovního klubu Břeclav, aby společně darovali svou krev. 

Světový den srdce se vydařil Světový den srdce se vydařil

Jedna z největších akcí, kterou pro veřejnost pořádá interní oddělení břeclavské nemocnice každoročně pod názvem „Světový den srdce“, se uskutečnila ve středu 24. září a navštívilo ji okolo sto padesáti zájemců všech věkových kategorií.

Předání výtěžku z dobročinné akce Předání výtěžku z dobročinné akce

Zástupci podivínské firmy ALVEY MANEX a.s. v pondělí 15. září přijeli do břeclavské nemocnice a předali ředitelce MUDr. Jance Bambasové finanční výtěžek z dobročinné akce.

Spokojenost ambulantních pacientů 2014 Spokojenost ambulantních pacientů 2014

Od poloviny do konce dubna letošního roku probíhala na ambulantních pracovištích Nemocnice Břeclav, p.o., anketa zjišťování spokojenosti ambulantních pacientů s poskytnutou zdravotní péčí, prostředím nemocnice, chováním personálu atd. 

Daruj krev s Českým rozhlasem Daruj krev s Českým rozhlasem

V pondělí 16. června 2014 začala kampaň projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“.

Darovat krev přišli také otec se synem Darovat krev přišli také otec se synem

U příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června, se uskutečnil ve čtvrtek  12. června na Hematologicko-transfuzním oddělení  naší nemocnice Den otevřených dveří.

Nemocnice převzala přístroje k monitoringu novorozenců Nemocnice převzala přístroje k monitoringu novorozenců

Dne 6. června 2014 navštívili Nemocnici Břeclav zástupci Nadace Křižovatka a na dětském oddělení předali jeho primáři MUDr. Pavlu Vajčnerovi a vrchní sestře Mgr. Joan Molákové deset přístrojů BABYSENSE II, které budou sloužit k monitoringu dechu novorozen

19. Břeclavský den ošetřovatelství 19. Břeclavský den ošetřovatelství

V kulturním domě v Poštorné se ve středu 4. června 2014 sešli zdravotní sestry a lékaři na společné jednodenní odborné konferenci. 

Studentky si vyzkoušely první pomoc Studentky si vyzkoušely první pomoc

V Nemocnici Břeclav se ve středu 28. května uskutečnila akce pro veřejnost na téma „Jak nejlépe poskytnout první pomoc,“  které se zúčastnily asi tři desítky studentek břeclavských středních škol a nechyběli ani občané z řad laické veřejnosti.

Krev darovali i policisté Krev darovali i policisté

V úterý 13. května 2014 proběhlo na Hematologicko-transfuzním oddělení darování krve ve spolupráci s Policií České republiky a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Cílem bylo poděkování dárcům - příslušníkům policie a pojištěncům ZP MV ČR, za obětavé chování při darování krve a také snaha získat z jejich řad další dárce.

Evropský den melanomu 2014 Evropský den melanomu 2014

Již počtrnácté zdravotní sestry a lékařky kožního oddělení Nemocnice Břeclav pod vedením primářky MUDr. Taťány Hotařové připravily na pondělí 12. května 2014 v rámci Evropského dne melanomu akci pro veřejnost. 

Tablet pro neslyšící Tablet pro neslyšící

Nemocnice Břeclav se zapojila do projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící.

Divadelní představení pro dětské pacienty Divadelní představení pro dětské pacienty

Dne 17.4. 2014 zahráli herci divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné představení pro děti Medvídek Nebojsa.

8. benefiční koncert na Pohansku 8. benefiční koncert na Pohansku

Dne 20. 4. 2013 se v krásné lokalitě zámečku Pohansko konal již 8. benefiční koncert a velikonoční folklórní jarmark, jehož výtěžek byl určen Fyziatricko – rehabilitačnímu oddělení Nemocnice Břeclav.

Vybavení iktového centra Vybavení iktového centra

V průběhu měsíce března 2014 dojde díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro „iktové centrum“. Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadujících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci. 

Oznámení pro dárce krve Oznámení pro dárce krve

Od 4.3.2014 je příjem dárců krve – úterý, čtvrtek a pátek do 9.00 hod.

Poděkování Pro Regionu Břeclav Poděkování Pro Regionu Břeclav

V pátek 10. ledna 2014 ředitelka Nemocnice Břeclav MUDr. Janka Bambasová, převzala od zástupců občanského sdružení Pro Region Břeclav sponzorský dar ve výši 17 197,- Kč.

Poděkování Městu Břeclav Poděkování Městu Břeclav

Vedení nemocnice děkuje za poskytnuté finanční prostředky a věří, že nakoupené vybavení přispěje k celkové pohodě a spokojenosti pacientů při hospitalizaci.

Byl u nás Mikuláš Byl u nás Mikuláš

Už v dopoledních hodinách navštívil naše dětské pacienty Mikuláš s Čertem a Andělem z Rádia Čas Dyje.  A za hezkou básničku nebo jenom za statečnost při léčení, přinesli dětem malé dárečky.

Světový den boje proti AIDS Světový den boje proti AIDS

Již tradičně jsme v rámci Světového dne boje proti AIDS připravili akci pro veřejnost.

Canisterapie Canisterapie

Od listopadu 2013 rozšiřuje Nemocnice Břeclav služby poskytované na lůžkové části Fyziatricko-rehabilitačního oddělení o canisterapii.

Unikátní ortopedická operace Unikátní ortopedická operace

Dne 30. 10. 2013 se v Nemocnici Břeclav uskutečnila unikátní operace náhrady kolenního kloubu za využití moderní technologie.

Světový den srdce Světový den srdce

Dne 25.9.2013 se v naší nemocnici konal světový den srdce

RSS RSS

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8