Akreditace nemocnice

Součástí nového zákona o poskytování zdravotních služeb je také zavedení systému hodnocení bezpečnosti a kvality poskytovaných zdravotních služeb, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytovaných zdravotních služeb z hlediska kvality a bezpečí.

Akreditovaná společnost EURO CERT CZ, a.s., v průběhu listopadu na pracovištích Nemocnice  Břeclav, p.o., provedla akreditační audit a na základě jeho výsledků nemocnice obdržela certifikát, který potvrzuje, že v organizaci je zaveden a udržován systém managementu splňující požadavky hodnotících standardů kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče vyplývající z požadavků zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, v oboru zdravotnické služby a související obslužné činnosti – léčebně rehabilitační péče a ošetřovatelské péče. 

Souběžně s akreditačním auditem probíhaly i audity integrovaného manažerského systému dle mezinárodních norem. Systém managementu kvality dle normy ISO 9001 je zaveden a uplatňován již od  roku 2003, systém environmentálního managementu (ISO 14001) a sytém managementu bezpečnosti (OHSAS 18001) pak byly zavedeny v následujících letech.  Postupně se uplatňování jednotlivých systémů stalo nedílnou součástí naší každodenní práce. Na jejich udržování a rozvoji se podílí nejen zaměstnanci nemocnice, ale také zaměstnanci dodavatelských firem a pacienti.

Certifikace těchto systémů pro organizaci znamená potvrzení, že činnosti, které v organizaci probíhají jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a dalšími požadavky (pacienti, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, zřizovatel, spolupracující organizace, orgány státní správy…). Zároveň jsou získané certifikáty pro organizaci závazkem, že i nadále bude snahou vedení a všech zaměstnanců poskytovat kvalitní zdravotní péči na odpovídající odborné úrovni a neustále zlepšovat poskytované služby, s důrazem na komunikaci s pacienty a jejich rodinnými příslušníky, zajištění bezpečnosti a ochranu životního prostředí.

Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům a spolupracujícím organizacím za odvedenou práci a zároveň také pacientům za jejich důvěru, se kterou se na nás obrací.