9. benefiční koncert

V neděli 26. 4. 2015 se v krásné lokalitě zámečku Pohansko konal již 9. benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen pro Fyziatricko–rehabilitační oddělení nemocnice. 

Celé odpoledne probíhalo v příjemné přátelské atmosféře a za krásného slunečného počasí.

Dovolujeme si touto cestou poděkovat organizátorům z Občanského sdružení Světlana, Městskému muzeu a Galerii Břeclav. Zvláštní dík patří všem muzikantům – cimbálové muzice Hudci, DH Hornobojané, Slováckému krúžku Koňaré a za dobré víno Vínu Rakvice.

Největší poděkování však patří všem, kteří přišli, přispěli a na akci se snad i pobavili.

Celková vybraná částka 13 717 Kč bude použita na obnovu rehabilitačních pomůcek.

Děkujeme.

Kolektiv Fyziatricko-rehabilitačního odd. a vedení nemocnice