450 ml Naděje v Nemocnici Břeclav

V pátek 20. listopadu 2015 proběhl na Hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Břeclav, p.o., druhý ročník projektu 450 ml Naděje uspořádaný panem Pavlem Kotyzou, který je sám již několik let dobrovolným dárcem krve.

Cílem akce bylo poděkovat dárcům krve, ale hlavně přivést k bezplatnému darování nové zájemce z řad veřejnosti, zejména mladé lidi. Například zapsat do registru dárců kostní dřeně se může každý zdravý člověk mladší 35 let.    

Druhý ročník projektu byl jednoznačně úspěšný.  Celkem se dnešních odběrů zúčastnilo osmdesát jeden dárce, z toho šedesát sedm dárců plné krve a čtrnáct dárců plazmy. Prvodárců, kteří se rozhodli přijít na základě informací o projektu 450 ml Naděje bylo dvacet, což je dvojnásobek oproti loňskému roku.

S myšlenkou projektu 450 ml Naděje nemocnici oslovil pan Kotyza minulý rok. V evidenci Hematologicko-transfuzního odd. je okolo osmi tisíc dobrovolných dárců krve, ale tuto základnu je potřeba „omlazovat“. Proto je akce pořádaná panem Kotyzou pro naši transfuzní stanici přínosem a velmi nám pomáhá s propagací dárcovství krve zejména u mladé generace. A to se daří, mnozí z dnešních prvodárců, kteří se rozhodli přijít k odběru, byli z řad studentů středních škol, např. z břeclavského gymnázia nebo Soukromé střední zdravotní školy.

A určitě nebyl důvodem jenom dárek, který byl díky podpoře ze strany podnikatelů, zdravotních pojišťoven a dalších partnerů akce, pro každého dárce připraven jako poděkování za ochotu pomoci bližnímu.  Darovat krev, kostní dřeň nebo krevní plazmu má smysl. Člověk může pomoci zachránit lidský život. Nikdo z nás neví, jestli on nebo někdo z jeho blízkých nebude takovou pomoc také potřebovat.

Vedení Nemocnice Břeclav a personál Hematologicko-transfuzního oddělení děkují panu Pavlovi Kotyzovi za jeho aktivitu a nadšení, se kterým 450 ml Naděje organizuje. Za mediální podporu a propagaci městu Břeclav, Břeclavskému Deníku, reklamním agenturám Stillus, s.r.o., Vexpa s.r.o., Chase Art, s.r.o., regionálním kabelovým televizím. Za upomínkové předměty a dárky společnostem TEREZA Břeclav, p.o., Ivo Maděryč-Potisk skleniček, ALBA METAL Spol. s r. o., Publicity Wear, sound-worx, VZP ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Lodní doprava Břeclav, s.r.o., Bistro Apollo.

Věříme, že i v dalších letech se najde dostatek podporovatelů a lidí ochotných přidat se k dobrovolným dárcům krve. Více o projektu můžete najít i na facebooku https://www.facebook.com/450mlnadeje. Informace o darování krve jsou dostupné na webových stránkách Nemocnice Břeclav http://www.nembv.cz/darci-krve-a-kostni-drene