450 ml naděje v Nemocnici Břeclav

V pátek 21. listopadu proběhl na Hematologicko-transfuzním oddělení (HTO)  Nemocnice Břeclav, p.o., první  ročník projektu 450 ml naděje uspořádaný panem Pavlem Kotyzou, který je sám již několik let dobrovolným dárcem krve. 

„S myšlenkou projektu 450 ml naděje jsem si pohrával asi rok. Mě k darování krve přivedl můj otec, který se sám chtěl stát dobrovolným dárcem, ale bohužel ze zdravotních důvodů nemohl. Rozhodl jsem se již v sedmnácti letech a od osmnácti krev daruji pravidelně. Po několika měsících od prvního odběru jsem se zapsal i do Registru dárců kostní dřeně. Myslím si, že darovat krev, kostní dřeň nebo krevní plazmu má smy-sl. Člověk může pomoci zachránit život někomu dalšímu. Nikdo z nás neví, jestli on nebo někdo z jeho blíz-kých nebude takovou pomoc také potřebovat.“

Cílem akce bylo poděkovat dárcům krve, ale hlavně přivést k bezplatnému darování nové zájemce z řad ve-řejnosti, zejména mladých lidí. Například zapsat do registru dárců kostní dřeně se může každý zdravý člověk mladší 35 let.

Při přípravě se obrátil i na podnikatele z Břeclavi. K projektu se ochotně připojila firma na výrobu a potisk triček Publicity Wear, reklamní agentura Chase Art a pan Ivo Maděryč. Díky jejich podpoře při dnešním odbě-ru dárci obdrželi upomínkové dárky v podobě triček, skleniček a samolepek jako malé poděkování za jejich ochotu pomoci bližnímu. Také zaměstnanci těchto firem projekt podpořili svou osobní účastí a darovali krev, někteří z nich poprvé. Stejně tak například i bratr organizátora akce. Mediálně projekt podpořily Břeclavský deník, týdeník Břeclavsko a regionální kabelové televize. 

Celkem se dnešních odběrů zúčastnilo 55 dárců, z toho deset byli prvodárci, kteří se rozhodli na základě projektu 450 ml naděje. Pilotní ročník 450 ml naděje byl úspěšný a věříme, že i v dalších letech se najde dostatek podporovatelů a lidí ochotných přidat se k dobrovolným dárcům krve. Více o projektu můžete najít i na facebooku https://www.facebook.com/450mlnadeje. 

„Na našem HTO evidujeme téměř 8000 dárců krve, kteří si zaslouží vysoké morální a společenské uznání. Svůj humánní čin považují za projev občanské solidarity, neboť tím pomáhají doslova zachraňovat životy jiných. Proto těmto lidem, kteří se rozhodli darovat krev ve prospěch dalších občanů, patří naše velké podě-kování. Současně je nutno vyjádřit i velký dík všem zaměstnavatelům, kteří nám k darování krve své za-městnance uvolní, a samozřejmě i těm, kteří podpořili dnešní akci.“ řekla na břeclavském HTO lékařka Renata Kelnarová.