Výběrová řízení a nabídky majetku

Výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - 2.kolo Výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa v oboru intenzivní péče - 2.kolo

Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám
 


Veškeré veřejné zakázky nemocnice jsou uveřejňovány na profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html