Výběrová řízení personálního oddělení

Výběrové řízení na rezidenční místo (v oboru intenzivní péče) Výběrové řízení na rezidenční místo (ošetřovatelská péče v chirurgických oborech)


 V současné době jsou vypsána tato výběrová řízení