Valentýnský odběr krve

Ve dnech 13. a 15. 2. 2018 proběhla na hematologicko - transfuzním oddělení akce: "Valentýnský odběr", druhý den i s podporou rádia RockMax a pana Bc. Petra Stuchlého
Dostavilo se celkem 65 dárců krve a 23 dárců plazmy, z toho 5 dárců darovalo krev poprvé.

Všichni dárci obdrželi perníkové srdíčko, s láskou vyrobené a nazdobené kolektivem zdravotních sestřiček oddělení a drobné dárky od sponzorů, za což jim patří velký dík. 

Podpora dárcovství krve je nesmírně záslužná, protože bez ochotných lidí obětovat část své krve pro léčbu a záchranu nemocných pacientů, bychom nemohli léčit. 

Při této příležitosti jsme slavnostně uvedli do provozu i nejnovější typ separátoru na odběr plazmy s cílem zlepšit komfort pro dárce i zkvalitnění obslužnosti pro personál. 

prim. MUDr. Renata Kelnarová, HTO