450 ml naděje

Děkujeme, že jste pomohli dobré věci

Děkujeme za laskavou podporu a nemalé osobní nasazení při organizaci akce pro prvodárce krve „450 ml naděje“ paní Mráčkové a panu Bc. Stuchlému. Stejně tak velký dík patří i dalším sponzorujícím firmám, které se na této akci podílely. Akce se účastnilo 66 dárců, 22 dárců se zapsalo do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Těšíme se na další spolupráci
Hematologicko – transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav, p. o.