Spokojenost pacientů s ambulantními službami

Ve dnech  1. 9. – 31. 10. 2018  probíhá na pracovištích nemocnice anketní šetření

 

 

Ve dnech  1. 9. – 31. 10. 2018  probíhá na pracovištích nemocnice anketní šetření Spokojenost pacientů s ambulantními službami.

 

 

Personál ambulancí v tomto období bude pacientům předávat dotazníky.  
 

Vyplněný dotazník bude možné vhodit do schránek umístěných v prostorách čekáren.

Pacienti mají možnost vyplnit dotazník také elektronicky na www.nembv.cz 

 

Anketa je zcela anonymní. Sdělené informace nám pomohou zjistit úroveň kvality poskytovaných zdravotních služeb

a přispějí ke zlepšení péče.

 

Vedení nemocnice