ZŠ a MŠ při nemocnici

"Vyučování nemocných dětí je nejlepší cesta k terapii."

                                                                                 Prof. MUDr. Josef Švejcar

MŠ a ZŠ při Nemocnici Břeclav
Telefon: 519 315 317, 286

E-mail: skola.nemocnice.breclav@quick.cz

Mateřská a základní škola při nemocnici zajišťuje právo nemocného díttěte na výchovu, vzdělávání a hru. Napomáhá k léčení somatických potíží dětských pacientů psychologickými a pedagogickými prostředky, odpoutává myšlenky dítěte od nemoci. Zabraňuje pocitu smutku a opuštěnosti, pomáhá překonat odloučení od rodiny a dětského kolektivu.

Zdravotní péče je v nemocnici prvořadá. Jajím doplňkem je školní činnost, kterou zajišťují pedagogové s odpovídajícím vzděláním. Výukové a odpočinkové aktivity dětí jsou podřízeny léčebnému režimu. Škola svým dílem přispívá ke komplexnosti léčby. Nabízí hospitalizovaným dětem zajímavou činnost, hru, zábavu i poučení.

Centrum školy je v areálu lůžkové části Dětského oddělení. Na ostatní oddělení učitelky a vychovatelky za dětmi docházejí k lůžku.