BOZP, PO

BOZP a PO je v nemocnici od roku 2005 zajištěna ve spolupráci s FIRE-STOP, s.r.o., Břeclav.