Podmínky parkování v nemocnici

pro řidiče parkující uvnitř areálu nemocnice


V případě potřeby vjezdu do areálu nemocnice jsou osazeny v prosotru hlavního vjezdu terminály a závory s bezobslužným systémem. 
Při vjezdu na parkoviště je řidič vozidla povinen si stiskem tlačítka vyžádat parkovací lístek, po odebrání je mu automaticky otevřena závora. Závora se po průjezdu vozidla automaticky zavírá! Průjezd více vozidel po otevření závory není dovolen. Zdržování osob v blízkosti závor a ramen závor není dovoleno. Bezpečnostní prvky evidují pouze pohyb vozidel, nikoliv osob.
Délka ramen automatických závor je 2,2m, je umístěno ve výšce 890mm nad vozovkou, je bílé barvy, opatřené z obou stran reflexními polepy. Rychlost otevření nebo zavření závory je 1,8 sec.


V čase parkování zdarma (do 30 minut od vjezdu) není nutné navštěvovat automatickou pokladnu a parkující může jet přímo k výjezdovému terminálu.
Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny výjezdového terminálu je tento lístek načten a ověřena platnost. Pokud je výjezd uskutečněn do 30 minut od vjezdu nebo při překročení tohoto limitu je uhrazen daný polatek za parkování v objektu u platebního automatu (viz foto) bude závora na výjezdu otevřena a lístek zůstane v terminálu. Zavření závory proběhne automaticky po projetí vozidla.

V čase od 0:00 - 24:00 všem nově parkujícím poskytnuta doba parkování 30 minut zdarma, parkované se účtuje dle platného ceníku nemocnice.

Parkování do 30 minut                         ...  zdarma
Parkování 1.hodina (celkem 90min)  ...  100,-Kč
Dále parkování                                       ... 50,-Kč/hodina


Platbu parkovného parkující provádí v platebním automatu. Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny pod displejem je parkovací lístek načten (potvrzeno pípnutím) a vyhodnoceno parkovné. Parkovné je možné uhradit mincemi (5,-, 10, 20,- 50,- a bankovkami 100,-, 200,-500,-), přeplatek je vrácen mincemi. Pro platbu bankovními kartami po zobrazení částky k úhradě stiskněte tlačítko se symbolem bankovních karet.
Po úhradě parkovného je zobrazeno „Parkovné zaplaceno“ a vrácen případný přeplatek platby, na vyžádání (tlačítkem DAŇOVÝ DOKLAD) je vytištěn daňový doklad. V případě platby bankovní kartou je doklad vytištěn automaticky. Do 30 minut po platbě Vám bude umožněn výjezd.
Pro výjezd z parkoviště použijte na vjezdu vydaný parkovací lístek (v čase zdarma), nebo po platbě parkovného stejný lístek.

Při ztrátě parkovacího lístku kontaktujte prosím ostrahu nemocnice nebo volejte 606 804 456.