M.A. Ortopedická Protetika

M.A.Ortopedická Protetika s.r.o.  NZZ
se sídlem
Uherské Hradiště
J.E.Purkyně 365
686 01
zastoupená panem Miklicou Alešem


Firma se zabývá výrobou, aplikací a opravami

- Protézy dolních a horních končetin
- Výrobou a aplikacemi trupových a končetinových ortéz


V nemocnici se nacházíme vedle sádrovny ortopedických ambulancí a to ve dnech
 Lichá středa   10.00 - 12.00 hodin
 Sudý pátek     10.00 - 14.00 hodin

I mimo tyto termíny dojíždíme k urgentním případům

Kontaktní údaje

Tel. 603 259 302
Fax 572 529 221
www.maprotetika.cz