Doprava a parkování

Nemocnice leží v klidné okrajové části města. V blízkosti nemocnice jsou zastávky IDS JmK autobusových spojení z okolních obcí a MHD Břeclav. Z nádraží Břeclav je to cca 1,5km.
Mapku cesty z nádraží (autobus/vlak) lze zobrazit zde.

K vaší orientaci napomůžou také orientační směrovky rozmístěné po celém městě Břeclav. 
 
Osobní automobil můžete parkovat na vyhrazeném parkovišti před nemocnicí. Více informací o podmínkách parkování naleznete zde.
Nemáte-li jinou možnost dopravy, lze využít služby TAXI.

Placené parkoviště před budovou S – vstupní objekt
Vjezd a parkování vozidel je možné na základě uhrazení poplatku za parkovné. Provoz se řídí „Provozním řádem parkoviště“, který je umístěn na informační tabuli u platebního automatu. Parkoviště nemá statut hlídaného parkoviště. Vozidlo bez úhrady, nebo s nedostatečnou úhradou parkovného (tolerance max. 30 min.), bude opatřeno zařízením znemožňujícím odjezd vozidla „botičkou“.
Smluvní pokuta za nesprávné parkování, instalaci a demontáž „botičky“ je 300,- Kč. Úhrada bude provedena v pracovní době na Pokladně, mimo pracovní dobu na Informacích.
Nerespektování dopravního značení parkoviště bude bezpečnostním pracovníkem hlášeno Městské policii Břeclav.

Vozidla přivážející pacienty (mimo sanitní vozy)
Vozidlům, která přiváží  pacienta k poskytnutí neodkladné péče (dále např. pokud povaha onemocnění znemožňuje pacientovi chůzi, pacient se vzhledem ke svému věku nedokáže orientovat nebo vyžaduje ze stejných důvodů doprovod rodinným příslušníkem,….) je povolen vjezd do areálu na dobu nezbytně nutnou, max. však 30 minut.
Vozidla parkují dle možností, po dobu nezbytně nutnou pro vystoupení/nastoupení pacienta na parkovištích přilehlých k místům poskytujícím zdravotní péči.

Více o podmínkách parkování v areálu Nemocnice Břeclav se dozvíte zde.

Parkování při hospitalizaci
Tato služba je zpoplatněna 100,- Kč/ parkovací den. Den přijetí a den propuštění je započítán jako 1 den.