Informace pro řidiče

od 10.října bude omezen silniční provoz v naší nemocnici


V měsíci říjnu budou provedeny opravy vybraných částí pozemních komunikací v areálu naší nemocnice se kterými je spjato i omezení pohybu vozidel a osob v daných lokalitách. Prosíme tedy o respektování vymezujících omezení v průběhu stavebních prací vybrané stavební firmy. V plánu je odstranění současného povrchu komunikace a následné položení nového asfaltového koberce na vybraná místa.