Kdo může darovat krev?

Dárcem krve může být každý ve věku od 18 – 65 let, bez závažných onemocnění, kteří neprovozují rizikové chování, s hmotností nad 50kg a chutí pomoct nemocným, kteří potřebují krev.

Za osoby rizikové z hlediska darování krve se považují:

Nitrožilní uživatelé drog.

Lidé, kteří se léčili pro toxikomanii nebo alkoholismus.

Lidé, kteří se léčí nebo jsou sledováni v souvislosti s pohlavní chorobou.

Muži, kteří provozují sex s muži.

Lidé, kteří provozují sex pro peníze nebo drogy, kteří mají pohlavní styk s prostitutkou.

Promiskuitní chování, zvláště, pokud máte zahraniční sexuální partnery.

Lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s osobami, které mají žloutenku nebo AIDS (jsou HIV pozitivní).

Lidé, kteří byli v posledních 3 letech v tropických oblastech více než 3 měsíce – s rizikem výskytu  malárie.

Lidé léčeni lidským růstovým hormonem nebo jiným přípravkem s lidské hypofýzy.

Lidé, u kterých se v rodině vyskytla Creutzfeld-Jakobova choroba nebo její variantní forma.

Lidé, kteří se v posledním půlroce nechali tetovat, provádět akupunkturu nebo piercing (propichování uší, rtů nebo kůže kterékoliv části těla).

Lidé, kteří byli v posledním půlroce vyšetření flexibilním endoskopem.

Lidé, kteří prodělali v posledním půlroce operaci nebo vážnější úraz.

Lidé po transplantaci orgánů nebo tkání.

Lidé, kteří v nedávné době prodělali některou chorobu přenášenou krví.

Nezapomínejte, že krev darujete proto, že chcete pomoci nemocnému a oslabenému člověku. Před každým odběrem stvrdíte svým podpisem, že sám sebe nepovažujete za osobu rizikovou. Většina lidí nespadá do žádné výše uvedené kategorie, proto vás na našem oddělení velmi rádi uvítáme – ať už jako nového či již pravidelného dárce krve. Darování krve je pojímáno jako dobrovolné a bezpříspěvkové.