Autotransfuze

 

Jde o odběr vlastní krve před operačním výkonem. Nejčasteji se jedná o ortopedické operace, kdy je spotřeba krve větší a pro pacienta je lepší, když si může dopředu připravit svou krev. 
I když je věkový průměr pacientů u autotransfuzí daleko vyšší než u běžných dárců, i tyto odběry se snáší velmi dobře, bez komplikací.

K odběru přijďte lehce nasnídaní, pijte dostatečné množství tekutin, přineste si s sebou svačinu.
Všechny lékařské zprávy přineste sebou k odběru !!!