Co a jak léčíme?

Hlavní oblastí léčby je problematika břišní chirurgie s velmi výrazným podílem pacientů s nádorovými onemocněními, a to především trávicího traktu, zvláště tlustého střeva a konečníku.     K diagnostice a léčbě těchto onemocnění užíváme všech moderních postupů, včetně CT, endoskopie, USG.

Dále jsou to kompletně zánětlívá onemocnění trávicího traktu, onemocnění žlučníku a žlučových cest, jater, slinivky, jícnu. Velkým přínosem při řešení těchto stavů je naše endoskopické pracoviště, kde kvalifikovaní lékaři značně napomáhají nejen při diagnostice, ale i při operacích.

Při péči o klienty uplatňujeme nejnovější postupy i technické vymoženosti, jako je využívaní miniinvazivní chirurgie. Laparoskopické operování je i u nás běžné, do budoucna je snaha rozšířit veškerou škálu těchto výkonu – operování kýl, střeva.

Velký podíl naší činnosti tvoří úrazová chirurgie – poranění kostí a vnitřních orgánů. I při řešení těchto případů uplatňujeme moderní postupy v řešení úrazů kostí, ale i laparoskopii a thorakoskopii při úrazech břicha a hrudníku.

Významní podíl našich pacientů tvoří pacienti s onemocněními cévního systému, a to periferních cév, břišní aorty i krkavic. Vzhledem k dobrému personálnímu vybavení našeho pracoviště erudovanými cévními chirurgy jsme schopní vykonávat velikou škálu rekonstrukčních zákroků na cévách i řešit akutně vzniklé příhody cévní. Operace křečových žil jsou samozřejmostí.

Další sférou našich zájmů je i problematika onemocnění prsou – tzv. mamologie. Zaobíráme se diagnostikou a následně i operačním řešením zánětlivých i nádorových onemocnění prsou ve spolupráci s našim RTG pracovištěm a ambulancí klinické onkologie. K záchytu pacientů slouží specializovaná poradna pro onemocnění prsou.

Obtížné diagnostické a léčebné (zvláště operační) postupy zabezpečují především lékaři plně kvalifikovaní v základních, ale i nadstavbových oborech. Samozřejmostí jsou tedy moderní postupy maximálně šetřící pacienta v podobě laparoskopických a endoskopických operací. Své zkušenosti a kvalifikaci uplatňují i v odborných ambulancích, kde probíhá základní diagnostika, léčba a též následná pooperační péče v různém časovém intervalu.

V rámci multidisciplinárního programu nemocnice disponuje chirurgické oddělení C specializovanými lůžky s vysokou nosností pro operační léčbu obezity a přidružených metabolických onemocnění. Laparoskopicky provádíme různé operace bariatrické a metabolické chirurgie, následně jsou pacienti dispenzarizování na bariatrické ambulanci.

Tým ošetřovatelského personálu je veden k empatickému a chápavému přístupu k nemocným. Dosahujeme tím maximální spokojenosti pacientů, kterým pak lépe ubíhá doba jejich léčení.