450ml naděje

v pátek 24.listopadu 2017 proběhne v Nemocnici Břeclav projekt 450 ml naděje


Pavel Kotyza ve spolupráci s Městem Břeclav, Nemocnicí Břeclav a VZP ČR zvou všechny pravidelné dárce krve, plazmy a především prvodárce na již čtvrtý ročník projektu 450 ml naděje. V den konání je možné zapsat se do registru dárců kostní dřeně.  Podmínkou je dobrý zdravotní stav a věk do 35 let.