22. Břeclavské dny ošetřovatelství

dne 19.9.2018 pro nelékařské zdravotnické pracovníky


Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, pořádá dne 19.9. 2018 v Kulturním domě Břeclav-Poštorná, Hraniční 34, odbornou konferenci pod záštitou krajského rady pro zdravotnictví JmK


Téma konference:  Specifika vybraných klinických oborů

Akce je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám,  zdravotnickým záchranářům, zdravotně-sociálním pracovníkům, nutričním terapeutům.

Účast na odborné konferenci je ohodnocena kreditními body dle Vyhlášky č. 321/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Odborný garant konference:

Hlavní sestra Nemocnice Břeclav, p. o.

Organizační výbor:

Mgr. Anna Brussová, Mgr. Blažena Průdková, Bc. Jarmila Láníčková, Mgr. Joan Moláková, Mgr. Marta Miklíková,
Iveta Malá, Mgr. Simona Nováková

Čestné předsednictvo:

Milan Vojta, MBA, M.A. - krajský rada pro zdravotnictví JmK Brno
Ing. Pavel Dominik – starosta města Břeclavi
MUDr. Jiří Jurník – ředitel, náměstek LPP Nemocnice Břeclav, p.o.


Odborný program:

   7:30 –   8:15 Registrace účastníků

   8:15 –   8:45 Slavnostní zahájení

   8:45 – 11:00 Odborný program, diskuze – I. část

 11:00 – 12:15  Přestávka – pro všechny účastníky zajištěn oběd a občerstvení

 12:15 – 14:45 Odborný program, diskuze – II. část

 14:45 – Zakončení konference – předání certifikátů

Doprovodný program:

   9:00 – 14:30 Výstava sponzorujících firem


I. část

1. Profese zdravotní sestry není pro každého; Autor a přednášející:  PhDr. Martina Kopečková

2. Diabetes mellitus – nové metody léčby; Autor a přednášející: MUDr. Radoslava Novotná

3. Diabetes mellitus v těhotenství; Autor a přednášející: MUDr. Tereza Bilská

4. Nové poznatky v péči o nezralého novorozence; Autor a přednášející: Radmila Lenikus-Benešová

5. Diabetická noha; Autor a přednášející: MUDr. Marek Pikna

6. Léčba a ošetřování chronických ran podtlakovou terapií; Autor a přednášející: Olga Ondráčková, Hartmann


 11:00 – 12:15   Přestávka – pro všechny účastníky zajištěn oběd


II. část

1. Osteoporóza, tichá epidemie 21. století; Autor : Bc. Dagmar  Michalicová; Přednášející: Martina Beštová Dis

2. Zajímavosti z urologie (úrazy scrota,priapismus…); Autor a přednášející: MUDr. Kateřina Mainclová 

3. CMP – iktové centrum; Autor a přednášející:  MUDr. Matej Palenčár

4. CMP z pohledu zdravotní sestry na urgentním příjmu; Autor a přednášející: Mgr. Veronika Lišková


 

Ochrana osobních údajů

Správce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00 390 780 se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav (dále jen "nemocnice") tímto účastníky informuje, že  budou pořizovány fotografie/audiovizuální záznamy,  které budou prezentovány na webu nemocnice  www.nembv.cz nebo na nástěnkách ve veřejně dostupných prostorách nemocnice po dobu 3 let  za účelem propagace/prezentace nemocnice.  Tímto nemocnice zároveň  upozorňuje, že neodpovídá za provedené fotografie/audiovizuální záznamy ze strany třetích stran.

Pokud s pořízením fotografie/audiovizuálního záznamu účastníci exkurze nebudou souhlasit, je nutno tuto skutečnost oznámit před zahájením exkurze.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v nemocnici:
Bc. Lenka Mikulicová, email: gdpr@nembv.cz, telefon: +420 519 315 104 

Soubory ke stažení: