19. Břeclavský den ošetřovatelství

V kulturním domě v Poštorné se ve středu 4. června 2014 sešli zdravotní sestry a lékaři na společné jednodenní odborné konferenci. 

Setkání se uskutečnilo pod názvem Břeclavský den ošetřovatelství, ve své historii již po devatenácté a téma-ticky bylo rozděleno na dvě části. V dopolední byly příspěvky přednášejících zaměřeny na léčbu nemoci Dia-betes mellitus (obecně nazývána cukrovka). V druhé části pak byly příspěvky přednášejících cílené na řešení problémových situací s pacienty, především v sociální oblasti, kdy některým pacientům po propuštění ze zdravotnického zařízení hrozí kvůli jejich handicapu sociální vyloučení. 

V úvodu vystoupil MUDr. Michal Bambas a ve své přednášce se zaměřil mimo jiné na péči a léčbu cukrovky u nastávajících maminek v břeclavské nemocnici. Další přednášející zdravotní sestra z dětského oddělení NB Stanislava Nosková seznámila přítomné s průběhem a léčbou cukrovky u dětí. Upozornila, že podle statistik onemocní cukrovkou v ČR každoročně asi 2500 dětí a tento trend se bohužel potvrzuje ve všech vyspělých zemích Evropy a USA. Výskyt onemocnění cukrovkou u dětí je podle odborníků z 90 procent otázkou dědič-nosti. 

„S dítětem je vždy po diagnostikování hospitalizován také jeden z rodičů, nejčastěji je to matka. V břeclavské nemocnici jsme zaznamenali v roce 2010 šest dětí s onemocněním cukrovkou, v roce 2011 tři, v 2012 sedm a loni šest. V letošním roce se vyskytl zatím jenom jeden případ. Nejmladším dítětem s diagnózou  cukrovky byla v břeclavské nemocnici osmiměsíční holčička. Při správné léčbě a jejím dodržování mohou i tyto děti vést zcela plnohodnotný život,“ uvedla Stanislava Nosková. 

Počet onemocnění cukrovkou stále stoupá a dotýká se všech věkových kategorií. V roce 2000 bylo evidováno v ČR 650 000 osob trpících touto nemocí a o deset let později jejich počet vzrostl na 800 000. Příčinou zvý-šeného výskytu onemocnění cukrovkou je podle zdravotníků nezdravý životní styl. Součástí konference byla i prezentace léčebných pomůcek a přístrojů, které pomáhají pacientům například v kontrole množství cukru v krvi a usnadňují jim zvládat také některé úkony spojené s aplikací inzulínu apod. 

 „Cílem akce je každoročně hlavně předávání informací a zkušeností mezi zdravotníky a prohloubení si nejen odborných vědomostí, ale i prezentace jednotlivých oddělení a nemocnic. Myslím, že po této stránce konference splnila  svůj účel,“ uvedla hlavní sestra NB Mgr. Ludmila Jeřábková. Jednání se zúčastnili také zástupci nemocnic z Kyjova a Hodonína a úspěch v jednání popřál osobně všem účastníkům i starosta Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý v doprovodu ředitelky břeclavské nemocnice MUDr. Janky Bambasové.